Meghalt Koczka György

2015. június 16. 08:33

Hétfõ hajnalban, 76 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt Koczka György a Temesvári Rádió magyar mûsorának alapító szerkesztõje, a temesvári Heti Új Szó munkatársa, a Román Televízió magyar adásának volt szerkesztõje, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház volt irodalmi titkára - közölte internetes oldalán a Temesvári Rádió magyar szerkesztõsége.

A karánsebesi születésû Koczka György Temesváron végezte a középiskolát. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem magyar nyelv- és irodalom szakának másodéves hallgatójaként 1956 õszén a magyarországi forradalommal szolidaritást mutató kolozsvári diákmegmozdulások szervezésben vállalt szerepet, amiért a kommunista hatalom meghurcolta. Börtönbüntetését (1956-59) Szamosújváron töltötte, majd két évig a Baraganra számûzték kényszerlakhelyre.

Nyomdászként, színházi kellékesként dolgozott Temesváron, amíg lehetõvé vált, hogy felsõfokú tanulmányait levelezõi tagozaton befejezze: ezt követõen a Temesvári Állami Magyar Színház irodalmi titkára lett (1970). Román színmûírók számos darabját Koczka György fordította magyarra.

Az 1989-es Temesvári Forradalom idején Fall Ilona színmûvésszel közösen Koczka György indította el a rendszeres magyar adást a román közszolgálati rádió temesvári körzeti stúdiójában, egy jelentõs anyanyelvû médiumot és közéleti fórumot teremtve a bánsági magyarságnak.

Bár 1990 õszétõl nyugdíjazásáig a Román Televízió magyar adásának tudósító-szerkesztõjeként dolgozott, az általa indított magyar rádióadásnak is hûséges munkatársa maradt haláláig, a Temesvári Rádióban az irodalmi kalendáriumát szerkesztette, és negyed évszázadon keresztül, haláláig kitartott - írói stílusára, sajátos humorára leginkább jellemzõ - politikai pamflet-rovata mellett.

Koczka György televíziós szerkesztõként (A hivatalnak packázásai), és a Heti Új Szó szerzõjeként (Színe és fonákja) is olyan rovatokat szerkesztett, amelyek szókimondó, sokszor ironikus stílusban emeltek szót a romániai politikai élet visszásságai, az erdélyi magyarság jogsérelmei miatt.

Az 1956-os kolozsvári diákszervezkedésekben játszott szerepéért 2006-ban Koczka György megkapta a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, publicisztikai, rádiós és televíziós tevékenységéért pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) 2008-ban Aranytoll életmûdíjjal tüntette ki.

MTIOssza meg másokkal is!Szóljon hozzá!